آموزش یادگیری عمیق مقدماتی

اسلایدها و ویدیوهای کلاس آموزش یادگیری عمیق مقدماتی

دانلود کدها

  • صفحه گیتهاب DeepLearning_Intro on Github
  • دانلود مستقیم اسلایدها در یک فایل زیپ: دانلود

فهرست مطالب


موضوع هر اسلاید

اسلاید 1: مقدمه و معرفی DeepLearning-Intro-01.pptx
اسلاید 2: روش‌های یادگیری عمیق DeepLearning-Intro-02.pptx
اسلاید 3: شبکه‌های عصبی کانولوشنی DeepLearning-Intro-03.pptx
اسلاید 4: آموزش شبکه‌های عصبی DeepLearning-Intro-04.pptx
اسلاید 5: معرفی منابع یادگیری DeepLearning-Intro-05.pptx

لینک ویدیوهای آموزشی برای هر اسلاید


1- اسلاید 1: مقدمه و معرفی

موضوع یوتیوب آپارت
قسمت 1: تعریف های ابتدایی (00:14:24) یوتیوب اپارات
قسمت 2: سیر پیدایش یادگیری عمیق، مزایا و چالش ها (00:17:20) یوتیوب اپارات

2- اسلاید 2: روش‌های یادگیری عمیق

موضوع یوتیوب آپارت
قسمت 1: روش های با نظارت: شبکه های کانولوشنی و مدل های بازگشتی (00:19:35) یوتیوب اپارات
قسمت 2: روش های بدون نظارت: اتوانکدرها و شبکه های مولد (00:24:53) یوتیوب اپارات

ادامه ویدیوها در حال ضبط یا آماده سازی هستند…


DaneshJoy

ارسال نظر